This project is read-only.

ماتصا ۶۲۱۹ و ماتصا ۹۱۴۷

Jun 24, 2009 at 6:31 AM

چرا از این استاندارد بدبخت هیچ خبری در ویکی پدیا نیست؟

Jun 24, 2009 at 6:34 AM

‫یک سوال در گروه «محاسبات پارسی» گذاشته‌ام، بلکه کسی جواب این سوال را بدهد:

http://groups.google.com/group/persian-computing/browse_thread/thread/c7361ef42fce6ade

Dec 9, 2009 at 1:40 PM

قصد دارم این دو استاندارد را در ویکی سایت iDevCenter بگذارم و بعد از این که بازخوردهای کاربران را مشاهده کردم آن را به ویکی‌پدیا اضافه کرده و در گروه محاسبات پارسی مطرح کنم. بلکه کسی نظری داده و آن را بهبود داد!